Fordelingen af budgetterne 2017-20 på følgende udvalg: