Teknik og Miljø

Yderligere opdeling af budgettet på følgende områder:

Byudvikling

Samlet budget:
3,1 mio. kr.

Byfornyelse

Samlet budget:
3,6 mio. kr.

Miljø

Samlet budget:
3,2 mio. kr.

Byggeri, vedligehold og energi

Samlet budget:
34,9 mio. kr.

Veje og grønne områder

Samlet budget:
209,4 mio. kr.

Vinterforanstaltninger

Samlet budget:
12,5 mio. kr.

Esbjerg Lufthavn

Samlet budget:
-3,9 mio. kr.

Affald

Samlet budget:
6,2 mio. kr.