Sundhed

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2017.
For en generel beskrivelse af området, klik her

Sundhed og kommunal medfinansiering 2017
Drift indenfor rammen:   
Sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning  64.905
Drift udenfor rammen:   
Aktivitetsbestemt medfinansiering  451.192
SUM 516.097

Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +