Skole

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2017.
For en generel beskrivelse af området, klik her

Skole 2017
Folkeskoler løn og personaleudgifter m.m 658.337
Folkeskoler driftsmidler og inventar m.m 33.665
Folkeskoler bygningsudgifter m.m. 41.466
Folkeskoler mellemkommunale betalinger 7.607
Feriekolonier i Rendbjerg og Sønderho 4.151
Regionale specialundervisningstilbud  976
Efterskoler og elevtilskud  20.861
Privat- og friskoler  57.556
Befordring af elever  20.018
Ungdommens Uddannelsesvejledning - Grundskolevejledningen  4.520
Kommunal Tandpleje  47.425
SUM 896.581


Fordelingen vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +