Pædagogik og undervisning

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2017.
For en generel beskrivelse af området, klik her

Pædagogik og undervisning 2017
Lønninger 34.097
Uddannelse 413
Øvrige personaleudgifter 685
Administrationsudgifter mv. 135
Pædagogisk drift 1.622
Udvikling af skole- og dagtilbudsområdet 2.026
Udviklingsprojekter 586
IT og inventar 210
Effektivisering/rationalisering -1.040
Mellemkommunale betalinger -582
SUM 38.152


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +