Overførselsindkomster

Økonomidata for området

Området består af tre politikområder; Sociale Ydelser, Arbejdsmarked og Forsikrede Ledige.
Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2017.
For en generel beskrivelse af området, klik her

Sociale ydelser 2017
Særlige sikringsydelser 4.823
Frivilligt socialt arbejde  5.782
Driftsikring af boligbyggeri 254
   
Kontanthjælp til udlændinge 1.902
Pensioner  577.893
Personlige tillæg 11.793
Enkeltudgifter og sygebehandling mv.  5.840
Boligstøtte  95.102
SUM 703.388

Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +
  

Arbejdsmarked 2017
Ungdommens Uddannelsesvejledning  8.745
Specialpædagogisk bistand til voksne 3.617
Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov 25.666
Kommunale tilskud 103
Beskyttet beskæftigelse 3.378
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 8.050
Øvrige sociale formål (projekter) 1.623
   
Indvendig vedligeholdelse af Nørremarksskolen 161
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2.910
Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. -3.277
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (incl. Repatriering) 40.499
Sygedagpenge  106.456
Kontanthjælp og uddannelseshjælp (passiv) 334.602
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere  1.009
Særlig uddannelsesordning 5.653
Revalidering 16.414
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.fl. 121.285
Ressourceforløb  68.984
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 50.520
Beskæftigelsesordninger 5.775
SUM 842.703

Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +
  

Forsikrede ledige 2017
Dagpenge til forsikrede ledige 199.287
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 41.737
SUM 241.024

Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +