Kultur og fritid

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2017.
Via links i økonomioversigten nedenfor er det muligt at læse mere om udvalgte områder:

Kultur og fritid 2017
Arkiv 5.404
Bibliotek 42.872
Kulturskole 13.048
MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring 9.282
Skole Fritidstilbud 77.546
SSP og Forebyggelse 11.838
Tilskud, folkeoplysning og bygninger m.v.  
- Fritid 71.100
- Kultur 63.735
Ungdomsskole 22.691
SUM 317.515


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +