Handicappede

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2017.
For en generel beskrivelse af området, klik her

Handicappede 2017
Driftsikring af boligbyggeri 357
Busdrift  5.706
Specialpædagogisk bistand til voksne 27
Forebyggende indsats for ældre og handicappede  205.725
Hjælpemidler og befordring 13.496
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner  650
Botilbud for personer med særlige sociale problemer  34.707
Alkoholbehandling  4.296
Behandling af stofmisbrugere  31.817
Botilbud til længerevarende ophold  105.121
Botilbud til midlertidigt ophold  83.264
Kontaktperson- og ledsageordninger  9.197
Beskyttet beskæftigelse  17.021
Aktivitets- og læringstilbud 39.411
Refusion: Botilbud for personer med særlige sociale problemer  -19.500
   
Indtægter fra den centrale refusionsordning -11.331
SUM 519.964


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +