Finansiering

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2017.
For en generel beskrivelse af området, klik her

Finansiering 2017
Renter i alt  4.235
   
Forbrug af likvider -116.336
Forøgelse af likvider 0
   
Lånoptagelser -99.659
Afdrag på langfristet gæld 92.158
   
Tilskud og udligning i alt -2.025.939
Skatter  
Indkomstskat -4.782.065
Selskabsskat -93.756
Grundskyld -337.508
Dækningsafgift af off. Ejendomme -15.373
Anden skat -8.601
   
Moms 2.526
Finansforskydninger 47.320
SUM -7.332.999


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +