Familie

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2017.
Via links i økonomioversigten nedenfor er det muligt at læse mere om følgende områder:

Familie 2017
Sundhedsplejen 16.125
Dagtilbud 6.209
Anbringelser 201.796
Forebyggende foranstaltninger 145.005
Hjælpemidler 3.249
Kontanthjælp §41 og §42 samt hjemmetræningsordning 23.408
Refusioner -22.668
SUM 373.122


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +