Dagtilbud

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2017.
For en generel beskrivelse af området, klik her

Dagtilbud 2017
PAU-elever  
Elever i uddannelse til pædagogisk assistent 3.863
   
Tosprogede børn:  
Sprogvurdering/-opfølgning  758
Støtte til integration af tosprogede  1.807
   
Friplads- og søskendetilskud:  
Tilskud  40.568
   
Fælles formål:  
Projekter og fælles formål 7.499
Ressourcepædagoger 16.046
Mellemkommunale pladser netto  -1.181
   
Dagpleje - kommunal 110.984
Forældrebetaling  -28.235
Netto Dagplejen 82.750
   
Daginstitutioner - kommunale og selvejende 360.663
Forældrebetaling  -98.208
Netto Daginstitutioner 262.456
   
Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner  26.041
Tilskud til private pasningsordninger 14.801
Tilskud til pasning af egne børn 3.664
   
Specialbørnehaver 6.921
SUM 465.991


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +