Hele 1.000 kr.       Fagudvalg/politikområde/emne 2020 2021 2022 2023
         
Teknik & Byggeudvalget 250.889 243.196 238.875 251.237
         

Byggeri, vedligehold og energi 33.588 32.651 31.768 30.843
Vedligeholdelsesrammen 33.695 32.830 32.018 31.164
Energibesparende foranstaltninger afledt drift -107 -179 -250 -322
         

 

Veje og grønne områder 206.998 204.171 203.795 203.280
Drift og udlejning jord og bygninger -6.649 -6.646 -6.646 -6.646
Parker, grønne områder og skove 28.811 28.079 27.971 28.377
Kirkegårde -50 -50 -49 -49
Kystsikring 5.762 5.606 5.605 5.605
Vandløbsvæsen 8.370 8.471 8.471 8.471
Veje, stier og fortove 90.451 91.105 90.837 89.916
Kollektiv trafik 80.709 78.179 78.179 78.179
Havne -406 -573 -573 -573
         

 

Vinterforanstaltninger 12.240 12.094 11.994 11.889
Effektivisering og rationalisering -655 -808 -908 -1.012
Afledt drift 59 67 66 66
Administration 220 220 220 220
Vedligeholdelse bymidterne 251 251 251 251
Vinterbekæmpelse 11.765 11.765 11.764 11.764
Andre opgaver 601 601 601 601
         

 

Esbjerg Lufthavn 888 -979 -3.194 -3.461
Driftsudgifter 37.816 37.845 37.879 37.882
Driftsindtægter -36.939 -38.824 -41.072 -41.343
         

 

Affald -2.825 -4.742 -5.488 8.686
Dagrenovation 758 -442 -742 -742
Storskrald og haveaffald -2.248 -3.148 -3.148 -3.148
Glas, papir og pap -58 -188 -58 -188
Genbrugsstationer -3.686 -3.874 -3.994 11.006
Øvrige ordninger og aktiviteter 536 1.088 481 -265
Farligt affald 666 666 666 666
Efterbehandling etape 1+2 479 429 579 629
Fovrfeld deponi 728 728 728 728