Hele 1.000 kr.       Fagudvalg/politikområde/emne 2020 2021 2022 2023
         
Sundhed & Omsorgsudvalget 1.644.474 1.650.890 1.666.851 1.682.080
         

Omsorg og pleje 1.103.613 1.111.890 1.128.056 1.143.285
Drift indenfor rammen:        
Omsorg  1.011.273 1.019.727 1.035.893 1.051.114
Madproduktion  22.049 21.870 21.871 21.878
Kommunikation & Hjælpemidler  72.446 72.447 72.447 72.447
Drift udenfor rammen:         
Omsorg - refusion dyre enkeltsager  -2.155 -2.155 -2.155 -2.155
         

 

Sundhed og kommunal medfinansiering 593.671 591.811 591.605 591.605
Drift indenfor rammen:         
Sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning  72.942 71.081 70.876 70.876
Drift udenfor rammen:         
Aktivitetsbestemt medfinansiering  520.729 520.729 520.729 520.729
         

 

Kommunal boligforsyning -52.810 -52.810 -52.810 -52.810
Drift indenfor rammen:        
Fælles formål inkl. Administrationsbidrag -2.276 -2.276 -2.276 -2.276
Kommunale udlejningsejendomme -4.391 -3.881 -4.546 -4.546
Servicearealer, centre 5.196 4.686 5.351 5.351
Drift udenfor rammen:         
Ældreboliger -51.339 -51.339 -51.339 -51.339