Hele 1.000 kr.       Fagudvalg/politikområde/emne 2020 2021 2022 2023
         
Social & Arbejdsmarkedsudvalget 2.386.943 2.392.952 2.399.455 2.405.401
         

Sociale ydelser 754.253 776.810 783.118 789.756
Særlige sikringsydelser 4.527 4.504 4.504 4.503
Frivilligt socialt arbejde  6.774 6.757 6.154 6.151
Driftsikring af boligbyggeri 263 263 263 263
         
Kontanthjælp til udlændinge 1.923 1.924 1.923 1.923
Pensioner  628.279 651.198 660.804 667.445
Personlige tillæg 11.758 11.273 10.816 10.816
Enkeltudgifter og sygebehandling mv.  -3.422 -3.422 -3.422 -3.422
Boligstøtte  104.151 104.315 102.076 102.076
         

 

Handicappede 578.297 567.874 566.851 566.611
Driftsikring af boligbyggeri 376 376 376 376
Ældreboliger -92 0 0 0
Busdrift  6.627 6.625 6.625 6.625
Specialpædagogisk bistand til voksne 28 28 28 28
Forebyggende indsats for ældre og handicappede  7.763 7.763 7.763 7.763
Rådgivning og rådgivningsinstitutioner  670 670 670 670
Personlig støtte og pasning af personer med handicap 110.920 105.489 108.235 109.029
Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap 8.384 8.364 8.347 8.328
Botilbud for personer med særlige sociale problemer  41.482 40.872 40.804 40.734
Alkoholbehandling  4.133 4.134 4.133 4.133
Behandling af stofmisbrugere  34.132 33.026 31.978 31.978
Botilbud til længerevarende ophold  108.005 104.919 103.443 102.727
Botilbudslignende tilbud 138.761 138.763 137.834 137.834
Botilbud til midlertidigt ophold  86.448 86.241 86.020 85.790
Kontaktperson- og ledsageordninger  9.218 9.218 9.219 9.219
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling 4.393 4.393 4.393 4.393
Beskyttet beskæftigelse  10.627 10.613 10.601 10.601
Aktivitets- og læringstilbud 38.640 38.639 38.641 38.641
Refusion: Botilbud for personer med særlige sociale problemer  -20.534 -20.534 -20.534 -20.534
         
Indtægter fra den centrale refusionsordning -11.725 -11.725 -11.725 -11.725
         

 

Arbejdsmarked 875.084 868.896 870.051 869.600
Uddannelses- og erhvervsvejledning 4.656 4.652 4.652 4.652
Specialpædagogisk bistand til voksne 381 374 374 374
Forberedende Grunduddannelse 9.840 15.076 14.911 14.911
Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov 27.869 27.147 27.147 27.147
Kommunale tilskud 105 103 103 103
Beskyttet beskæftigelse 7.516 7.502 7.503 7.503
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 6.179 6.164 6.153 6.153
Øvrige sociale formål (projekter) 785 768 768 768
         
Boliger til integrationsborgere 85 85 85 85
Forsørgelse til elever på forberedende grunduddannelse 649 6.091 5.980 5.980
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 3.030 3.030 3.030 3.030
Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. -1.108 -2.676 -2.717 -2.717
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (incl. Repatriering) 15.913 15.913 15.913 15.913
Sygedagpenge  146.576 148.414 150.736 150.736
Sociale formål 6.527 6.527 6.527 6.527
Kontanthjælp og uddannelseshjælp 248.921 245.182 242.748 242.748
Revalidering 10.165 10.166 10.165 10.165
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.fl. 165.285 163.256 165.781 165.781
Ressourceforløb  69.995 69.995 69.995 69.995
Ledighedsydelse 50.175 50.175 50.175 50.175
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 86.220 78.632 77.702 77.252
Løntilskud 9.050 9.050 9.050 9.050
Beskæftigelsesordninger 3.274 3.274 3.274 3.274
         

 

Forsikrede ledige 179.308 179.372 179.435 179.435
Dagpenge til forsikrede ledige 161.512 161.512 161.512 161.512
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 17.796 17.860 17.923 17.923