Hele 1.000 kr.       Fagudvalg/politikområde/emne 2020 2021 2022 2023
         
Plan & Miljøudvalget 7.179 5.695 5.559 5.465

 

Byfornyelse 3.765 3.641 3.595 3.595
Ydelsesstøtte 2.531 2.519 2.519 2.519
Esbjerg Kommunes Byfond 737 733 733 733
Julehytter 497 388 342 342
         

 

Miljø 3.414 2.055 1.964 1.870
Miljøbeskyttelse og -tilsyn 2.407 1.636 1.547 1.452
Hydrologiprojekter 161 79 79 79
Klima og bæredygtighed 768 261 261 261
Regulering af vildkattebestanden 53 53 53 53
Jordforurening 159 159 159 159
Batterier 332 332 332 332
Skadedyrsbekæmpelse -466 -466 -466 -466