Hele 1.000 kr.       Fagudvalg/politikområde/emne 2020 2021 2022 2023
         
Økonomiudvalget -7.021.180 -6.912.783 -7.049.199 -7.280.116

Byudvikling 3.539 3.022 2.664 2.325
Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.800 3.283 2.926 2.586
Ubestemte formål, lejeindtægt -278 -278 -278 -278
Drift af pumpestation 17 17 17 17
         

 

Brand og redning 25.071 25.061 25.061 25.061
Driftstilskud til SVJB 25.071 25.061 25.061 25.061
         

 

Politisk organisation 17.202 19.672 17.036 18.950
Tilskud til politiske partier, lokalråd 2.316 2.316 2.316 2.316
Valg -34 2.549 -34 1.934
Kommissioner, råd og nævn 649 647 642 635
Vederlag 9.987 9.987 9.987 9.987
Avis, kørsel mv. 379 356 355 355
Udvalg, uddannelse 160 160 157 155
Møder, rejser og repræsentation 1.160 1.075 1.035 994
Tjenestemandspensioner 1.513 1.513 1.513 1.513
”Borgmesterbil” 147 147 147 147
Puljer -13 -17 -21 -26
Borgerrådgiver 938 938 938 938
Toilet ved Vadehavet 1 1 1 1
         

 

Administration 861.612 841.061 822.493 815.866
Administrationsbygninger 27.544 26.927 26.793 26.652
Tjenestemandspensioner 115.601 122.320 125.391 123.574
Administrationsbidrag -11.721 -11.721 -11.721 -11.721
Arbejdsskader 18.893 16.379 16.274 15.617
Lønpuljer -911 -895 -846 -790
Lønpuljer under P&U 0 0 -9.500 -9.500
Løn:        
Fællesforvaltningen 112.997 109.293 104.857 104.766
Teknik & Miljø 98.126 98.110 97.405 98.324
Borger & Arbejdsmarked 212.043 207.494 204.873 204.728
Børn & Kultur 30.413 30.586 30.593 30.285
Sundhed & Omsorg 29.417 27.947 27.945 27.945
Øvrig drift:        
Fællesforvaltningen (især IT) 95.896 91.735 90.021 87.240
Teknik & Miljø -3.478 -9.869 -11.048 -12.561
Borger & Arbejdsmarked 40.451 38.131 37.611 37.510
Børn & Kultur 1.503 279 -489 -536
Sundhed & Omsorg 833 833 832 832
         
Rengøring 78.038 77.646 77.635 77.635
         
Seniorjob 15.995 15.995 15.995 15.995
Lønpuljer -28 -128 -128 -128
         

 

Erhverv og turisme 27.410 30.806 37.131 27.233
Vækstfremme        
Vækstplanmidler 2.016 1.297 408 -62
Pulje til køb af reklamer og andre ydelser fra eliteidrætsklubber 1.658 1.658 1.658 1.658
Vækstpulje 0 2.000 2.000 2.000
         
Erhvervs- og Turistfremme        
Business Esbjerg 8.038 8.039 8.040 8.040
Væksthus Syddanmark 3.066 3.066 3.066 3.066
EU Syddanmark 437 437 437 437
Business Region Esbjerg 1.396 1.396 1.396 1.396
Markedsføring 2.853 2.853 2.853 2.853
Pulje til reduktion af tilskud -241 -298 -447 -447
100-året for genforeningen 1.120 0 0 0
Elektroniske byportaler 153 153 153 153
Eventsekretariatet 4.030 3.605 3.604 3.604
Tall Ships' Race i 2022 619 2.065 9.429 0
Teaterfestival 2021 310 2.581 2.581 2.581
Peter Jul 173 173 173 173
Esbjerg Festuge 681 682 681 681
Esbjerg City - Julelys 35 35 35 35
Offshoreenergy.dk 397 397 397 397
Venskabsbysforeningen i Ribe 34 34 34 34
Mandø Centret 26 26 26 26
Juleaktiviteter i Bramming 99 99 99 99
FOMARS 5 5 5 5
Vægterne i Ribe 30 30 30 30
Foreningen Legoland Billund Resort 394 394 394 394
Work Live Stay 30 30 30 30
Landsforeningen Danmark på Vippen 49 49 49 49
         

 

Finansiering -7.956.015 -7.832.405 -7.953.584 -8.169.550
Renter i alt  8.296 8.440 12.066 12.827
         
Forbrug af likvider -211.597 -71.177 -47.039 -37.082
Forøgelse af likvider 0 0 0 0
         
Forskydning i kortfristet gæld  -147.467 -26.102 0 -10.507
Lånoptagelser -66.080 -24.465 -25.557 -15.955
Afdrag på langfristet gæld 90.774 105.920 116.411 101.236
         
Tilskud og udligning i alt -2.092.728 -2.101.451 -2.149.267 -2.171.166
         
Indkomstskat -5.082.709 -5.238.363 -5.369.315 -5.519.811
Selskabsskat -100.197 -105.532 -105.532 -106.394
Grundskyld -373.385 -385.318 -405.748 -426.881
Dækningsafgift af off. Ejendomme -16.279 -19.663 -20.155 -20.659
Anden skat -8.212 -8.483 -8.941 -9.415
         
Moms 2.788 2.438 2.438 2.438
Finansforskydninger 40.781 34.350 47.054 31.818