Hele 1.000 kr.       Fagudvalg/politikområde/emne 2020 2021 2022 2023
         
Børn & Familieudvalget 1.909.194 1.913.330 1.906.471 1.904.144
         

Skole 966.742 964.417 961.790 963.580
Folkeskoler m.m. 685.311 685.230 685.151 688.558
Folkeskoler driftsmidler og inventar m.m. 47.515 47.284 46.984 47.010
Folkeskoler bygningsudgifter m.m. 40.453 40.132 39.952 39.819
Folkeskoler mellemkommunale betalinger 15.855 15.855 15.763 15.667
Kommunale specialskoler  304 304 303 302
Feriekolonier 4.303 4.984 4.440 4.436
Regionale specialundervisningstilbud 1.653 1.653 1.648 1.643
Efterskoler og elevtilskud  21.789 21.789 21.713 21.632
Privat- og friskoler  67.639 67.639 67.433 67.216
Befordring af elever  20.009 19.104 18.162 18.091
Uddannelses- og erhvervsvejledning 10.776 10.650 10.650 10.649
Tandpleje  47.581 46.237 45.038 45.002
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 3.555 3.555 3.555 3.555
         

 

Dagtilbud 498.150 507.609 504.658 501.375
Sundhedsplejen 16.132 16.046 16.082 16.020
PAU-elever        
Elever i uddannelse til pædagogisk assistent 2.246 2.246 2.243 2.239
Tosprogede børn:        
Sprogvurdering/-opfølgning  1.036 1.034 1.033 1.033
Støtte til integration af tosprogede  1.079 1.077 1.076 1.074
Friplads- og søskendetilskud:        
Tilskud  41.926 42.466 42.595 42.398
Fælles formål:        
Projekter og fælles formål 7.163 8.409 8.742 8.579
Ressourcepædagoger 18.440 18.199 18.193 18.187
Mellemkommunale pladser netto  -1.832 -1.832 -1.832 -1.832
         
Dagpleje - kommunal 106.887 109.145 109.794 108.025
Forældrebetaling  -27.113 -27.708 -27.875 -27.426
Netto 79.774 81.437 81.919 80.599
         
Daginstitutioner - kommunale og selvejende 375.968 383.875 380.363 378.701
Forældrebetaling  -108.904 -110.228 -110.001 -109.704
Netto 267.065 273.648 270.362 268.998
         
Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner  33.018 32.909 32.819 32.814
Tilskud til private pasningsordninger 19.033 18.901 18.393 18.334
Tilskud til pasning af egne børn 4.392 4.447 4.442 4.375
         
Specialbørnehaver 8.680 8.621 8.592 8.559
         

 

Familie 403.083 400.183 398.533 398.040
Dagtilbud 2.855 2.882 2.882 2.882
Anbringelser 248.708 250.697 254.659 254.622
Forebyggende foranstaltninger 142.878 137.364 131.910 131.555
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 5.000 5.000 5.000 5.000
Hjælpemidler 3.289 3.289 3.189 3.089
Merudgifter §41, tabt arbejdsfortjeneste §42 og hjemmetræning §32 24.032 23.910 23.792 23.792
Refusioner -23.679 -22.959 22.899 -22.899
         

 

Pædagogik og undervisning 41.219 41.121 41.490 41.150
Lønninger 32.095 32.303 32.996 32.996
Uddannelse 418 414 414 414
Øvrige personaleudgifter 578 572 572 571
Administrationsudgifter mv. 152 150 150 150
Pædagogisk drift 1.438 1.401 1.400 1.397
Udvikling af skole- og dagtilbudsområdet 760 752 751 751
Udviklingsprojekter 6.103 5.854 5.852 5.849
IT og inventar 158 156 156 156
Effektivisering/rationalisering 0 0 -319 -652
Mellemkommunale betalinger -482 -482 -482 -482