Fordelingen af budgetterne 2020-23 på følgende udvalg: