Budget 2021-24

Direktionens forslag til "Budget-i-Balance"

Direktionen har udarbejdet et forslag til ”Budget-i-Balance”, som grundlag for Byrådets arbejde med budgettet for 2021-24.

Direktionens ”Budget-i-Balance” indeholder en række ændringsforslag fra hhv. forvaltninger, ansøgninger og politikere. Direktionen har prioriteret forslagene og kommet med deres bud på, hvordan budgettet med nye udviklingsforslag kan være i balance.

I vedlagte oversigt kan man se de ændringsforslag Direktionen har inddraget i arbejdet. De forslag, der er markeret med ”x” i højre side er indregnet i forslaget til ”Budget-i-Balance” 2021-24.
De politiske partier arbejder nu videre med materialet indtil 2. behandling af budgettet, som sker den 5. oktober 2020 kl. 16.00.

Direktionens forslag til "Budget-i-Balance" gennemgås for Byrådet på et budgetseminar den 3. september.

Se Direktionens forslag ved at klikke på de vedhæftede PDF-filer til højre på siden.

1. behandling af budgetforslaget

Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2021 og overslagsårene 2022-24.

Forslaget behandles første gang i Byrådet den 31. august 2020 og anden gang den 5. oktober 2020.

Mellem de to behandlinger, har de politiske partier mulighed for at fremsætte ændringsforslag til budgetforslaget. Eventuelle ændringsforslag bliver sat til afstemning ved 2. behandlingen d. 5. oktober 2020, hvor budgettet for 2021-24 bliver endeligt vedtaget.
Budgetforslaget til 1. behandling er udarbejdet med udgangspunkt i det budget, der blev vedtaget sidste år i november måned, og er udtryk for en videreførelse af det serviceniveau, som Byrådet sidste år besluttede.Se oversigterne for budget 2021-24 til 1. behandling til højre på siden.

August 24. august  Økonomiudvalget behandler Budgetforslag 2021-24 med henblik på fremsendelse til Byrådets 1. behandling.
31. august Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2021-24.
Efter byrådsmødet orienteres om Direktionens forslag til Budget-i-Balance. Materialet lægges samtidig på Esbjerg Kommunes budgethjemmeside.

September   

3. september 

Byrådets budgetseminar.

7. – 11. september

Politiske forhandlinger 

Oktober

5. oktober

Byrådets 2. behandling af Budgetforslag 2021-24.