Budget 2019-22

Budgetforlig i Esbjerg Kommune

Der er den 18. september 2018 indgået budgetforlig mellem følgende partier i Esbjerg Byråd:
Venstres Byrådsgruppe(V), Socialdemokraternes Byrådsgruppe(A),
Dansk Folkepartis Byrådsgruppe(O), Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe(F), Borgerlisten(E), Konservatives Byrådsgruppe(C), Enhedslistens Byrådsgruppe(Ø) og Radikale Venstres Byrådsgruppe(B).
Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige rammer for budget 2019 og overslagsårene 2020-2022.

Link til:

Budgetforlig - Pressemeddelelsen
- 
Budgetforlig - Forligsteksten
- Faktaark - Økonomisk ansvarlighed giver velfærd
- Faktaark - Børn i en verden af leg og læring
- Faktaark - Et sundt & aktivt liv for alle

- Faktaark - Fællesskab i fritiden

- Faktaark - Infrastruktur baner vej for vækst
- Faktaark - Samlet
- Oversigt med de enkelte budgetændringer - (x-ark)
Budgetændringer vedr. Moderniserings- og effektiviseringsprogram - (MEP - x-ark)

Direktionens forslag til "Budget-i-Balance"

Direktionen har udarbejdet et forslag til ”Budget-i-Balance”, som grundlag for Byrådets arbejde med budgettet for 2019-22.

Direktionens ”Budget-i-Balance” indeholder en række ændringsforslag fra hhv. forvaltninger, ansøgninger og politikere. Direktionen har prioriteret forslagene og kommet med deres bud på, hvordan budgettet med nye udviklingsforslag kan være i balance.

I vedlagte oversigt kan man se de ændringsforslag Direktionen har inddraget i arbejdet. De forslag, der er markeret med ”x” i højre side er indregnet i forslaget til ”Budget-i-Balance” 2019-22.
De politiske partier arbejder nu videre med materialet indtil 2. behandling af budgettet, som sker den 8. oktober 2017 kl. 16.00.

Direktionens forslag til "Budget-i-Balance" gennemgås for Byrådet på et budgetseminar den 6. og 7. september.

Se Direktionens forslag ved at klikke på de vedhæftede PDF-filer til højre på siden.

1. behandling af budgetforslaget

Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2019 og overslagsårene 2020-22.

Forslaget behandles første gang i Byrådet den 3. september 2018 og anden gang den 8. oktober 2018.

Mellem de to behandlinger, har de politiske partier mulighed for at fremsætte ændringsforslag til budgetforslaget. Eventuelle ændringsforslag bliver sat til afstemning ved 2. behandlingen d. 8. oktober 2018, hvor budgettet for 2019 bliver endeligt vedtaget.
Budgetforslaget til 1. behandling er udarbejdet med udgangspunkt i det budget, der blev vedtaget sidste år i oktober måned, og er udtryk for en videreførelse af det serviceniveau, som Byrådet sidste år besluttede.

Se oversigterne for budget 2019-22 til 1. behandling til højre på siden.

August

20. august

Økonomiudvalget behandler Budgetforslag 2019-22 med henblik på fremsendelse til Byrådets 1. behandling.

September  

3. september 

Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2019-22.
Efter byrådsmødet orienteres om Direktionens forslag til Budget-i-Balance. Materialet lægges samtidig på Esbjerg Kommunes budgethjemmeside.

6. og 7. . september 

Byrådets budgetseminar.

10. – 21. september

Politiske forhandlinger 

Oktober

8. oktober

Byrådets 2. behandling af Budgetforslag 2019-22.