Budget 2018-21

Budgetforlig i Esbjerg Kommune

Der er den 15. september 2017 indgået budgetforlig mellem følgende partier i Esbjerg Byråd:
Venstres Byrådsgruppe, Socialdemokraternes Byrådsgruppe, Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe, Enhedslistens Byrådsgruppe og Borgerlisten.
Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige rammer for budget 2018 og overslagsårene 2019-2021.

Fordeling af Esbjerg kommunes udgifter og indtægter budget 2018

Link til:

Budgetforlig - Pressemeddelelsen
Budgetforlig - Forligsteksten
Faktaark - Vækst og velfærd
Faktaark - Hånd om hele livet
Faktaark
- Fremtidens byrum
Faktaark
- Det gode liv i fritiden
Faktaark
- Børn er fremtiden
Faktaark
- Samlet
Oversigt med de enkelte budgetændringer (x-ark)

Direktionens forslag til "Budget-i-Balance"

Direktionen har udarbejdet et forslag til ”Budget-i-Balance”, som grundlag for Byrådets arbejde med budgettet for 2018-21.

Direktionens ”Budget-i-Balance” indeholder en række ændringsforslag fra hhv. forvaltninger, ansøgninger og politikere. Direktionen har prioriteret forslagene og kommet med deres bud på, hvordan budgettet med nye udviklingsforslag kan være i balance.

I vedlagte oversigt kan man se de ændringsforslag Direktionen har inddraget i arbejdet. De forslag, der er markeret med ”x” i højre side er indregnet i forslaget til ”Budget-i-Balance” 2018-21.
De politiske partier arbejder nu videre med materialet indtil 2. behandling af budgettet, som sker den 9. oktober 2017 kl. 17.00.

Direktionens forslag til "Budget-i-Balance" gennemgås for Byrådet på et budgetseminar den 5. september.

Se Direktionens forslag ved at klikke på de vedhæftede PDF-filer til højre på siden.

1. behandling af budgetforslaget

Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2018 og overslagsårene 2019-21.

Forslaget behandles første gang i Byrådet den 4. september 2017 og anden gang den 9. oktober 2017.

Mellem de to behandlinger, har de politiske partier mulighed for at fremsætte ændringsforslag til budgetforslaget. Eventuelle ændringsforslag bliver sat til afstemning ved 2. behandlingen d. 9. oktober 2017, hvor budgettet for 2018 bliver endeligt vedtaget.
Budgetforslaget til 1. behandling er udarbejdet med udgangspunkt i det budget, der blev vedtaget sidste år i oktober måned, og er udtryk for en videreførelse af det serviceniveau, som Byrådet sidste år besluttede.

Se oversigterne for budget 2018-21 til 1. behandling til højre på siden.

August

15. august

Økonomiudvalget behandler Budgetforslag 2018-21 med henblik på fremsendelse til Byrådets 1. behandling.

September  

4. september 

Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2018-21.
Efter byrådsmødet orienteres om Direktionens forslag til Budget-i-Balance. Materialet lægges samtidig på Esbjerg Kommunes budgethjemmeside.

5. september 

Byrådets budgetseminar.

11. – 20. september

Politiske forhandlinger 

Oktober

9. oktober

Byrådets 2. behandling af Budgetforslag 2018-21.