Budget 2017-20

Budgetforlig i Esbjerg Kommune

Der er den 16. september indgået budgetforlig mellem følgende partier i Esbjerg Byråd:
Venstres Byrådsgruppe, Socialdemokraternes Byrådsgruppe, Socialistisk Folkepartis Byrådsgruppe, Den Konservative Byrådsgruppe. og Liberal Alliances Byrådsgruppe
Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige rammer for budget 2017 og overslagsårene 2018-2020.

Fordeling af Esbjerg kommunes indtægter 2017
Fordeling af Esbjerg kommunes udgifter 2017

Link til:

Video fra pressemødet vedr. budgetforliget
Pressemeddelelse
Budgetaftale (Forligsteksten)
Forligsbudget - oversigt med de enkelte budgetændringer (x-ark)
Forligsbudget - fil med beskrevne ændringsforslag

Direktionens forslag til "Budget-i-Balance"

Direktionen har udarbejdet et forslag til ”Budget-i-Balance”, som grundlag for Byrådets arbejde med budgettet for 2017-20.

Direktionens ”Budget-i-Balance” indeholder en række ændringsforslag fra hhv. forvaltninger, ansøgninger og politikere. Direktionen har prioriteret forslagene og kommet med deres bud på, hvordan budgettet med nye udviklingsforslag kan være i balance.

I vedlagte oversigt kan man se de ændringsforslag Direktionen har inddraget i arbejdet. De forslag, der er markeret med ”x” i højre side er indregnet i forslaget til ”Budget-i-Balance” 2017-20.
De politiske partier arbejder nu videre med materialet indtil 2. behandling af budgettet, som sker den 10. oktober kl. 17.00.

Direktionens forslag til "Budget-i-Balance" gennemgås for Byrådet på et budgetseminar den 7. september.

Se Direktionens forslag ved at klikke på de vedhæftede PDF-filer til højre på siden.

1. behandling af budgetforslaget

Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2017 og overslagsårene 2018-20.

Forslaget behandles første gang i Byrådet den 5. september 2016 og anden gang den 10. oktober 2016.

Mellem de to behandlinger, har de politiske partier mulighed for at fremsætte ændringsforslag til budgetforslaget. Eventuelle ændringsforslag bliver sat til afstemning ved 2. behandlingen d. 10. oktober, hvor budgettet for 2017 bliver endeligt vedtaget.
Budgetforslaget til 1. behandling er udarbejdet med udgangspunkt i det budget, der blev vedtaget sidste år i oktober måned, og er udtryk for en videreførelse af det serviceniveau, som Byrådet sidste år besluttede.

Se oversigterne for budget 2017-20 til 1. behandling til højre på siden.

August

15. august

Økonomiudvalget behandler Budgetforslag 2017-20 med henblik på fremsendelse til Byrådets 1. behandling.

September  

5. september 

Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2017-20.
Efter byrådsmødet orienteres om Direktionens forslag til Budget-i-Balance. Materialet lægges samtidig på Esbjerg Kommunes budgethjemmeside.

7. september 

Byrådets budgetseminar.

12. – 23. september

Politiske forhandlinger 

Oktober

10. oktober

Byrådets 2. behandling af Budgetforslag 2017-20.