Teknik og Miljø

Yderligere opdeling af budgettet på følgende områder:

Byudvikling

Samlet budget:
3,5 mio. kr.

Byfornyelse

Samlet budget:
3,8 mio. kr.

Miljø

Samlet budget:
3,4 mio. kr.

Byggeri, vedligehold og energi

Samlet budget:
33,6 mio. kr.

Veje og grønne områder

Samlet budget:
207,0 mio. kr.

Vinterforanstaltninger

Samlet budget:
12,2 mio. kr.

Esbjerg Lufthavn

Samlet budget:
0,9 mio. kr.

Affald

Samlet budget:
-2,8 mio. kr.