Sundhed

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2020.
For en generel beskrivelse af området, klik her

Sundhed og kommunal medfinansiering 2020
Drift indenfor rammen:   
Sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning  72.942
Drift udenfor rammen:   
Aktivitetsbestemt medfinansiering  520.729
Total 593.671


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +