Skole

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2020.
For en generel beskrivelse af området, klik her

Skole 2020
Folkeskoler løn og personaleudgifter m.m 685.311
Folkeskoler driftsmidler og inventar m.m 47.515
Folkeskoler bygningsudgifter m.m. 40.453
Folkeskoler mellemkommunale betalinger 15.855
Kommunale specialskoler 304
Feriekolonier i Rendbjerg og Sønderho 4.303
Regionale specialundervisningstilbud 1.653
Efterskoler og elevtilskud 21.789
Privat- og friskoler 67.639
Befordring af elever 20.009
Uddannelses- og erhvervsvejledning 10.776
Kommunal Tandpleje 47.581
Tandpleje 3.555
Total 966.742


Fordelingen vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +