Pædagogik og undervisning

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2020.
For en generel beskrivelse af området, klik her

Pædagogik og undervisning 2020
Lønninger 32.095
Uddannelse 418
Øvrige personaleudgifter 578
Administrationsudgifter mv. 152
Pædagogisk drift 1.438
Udvikling af skole- og dagtilbudsområdet 760
Udviklingsprojekter 6.103
IT og inventar 158
Effektivisering/rationalisering 0
Mellemkommunale betalinger -482
Total 41.219


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +