Overførselsindkomster

Økonomidata for området

Området består af tre politikområder; Sociale Ydelser, Arbejdsmarked og Forsikrede Ledige.
Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2020.
For en generel beskrivelse af området, klik her

Sociale ydelser 2020
Særlige sikringsydelser 4.527
Frivilligt socialt arbejde  6.774
Driftsikring af boligbyggeri 263
   
Kontanthjælp til udlændinge 1.923
Pensioner  628.279
Personlige tillæg 11.758
Enkeltudgifter og sygebehandling mv.  -3.422
Boligstøtte  104.151
Total 754.253


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +
  

Arbejdsmarked 2020
Udannelse- og erhvervsvejledning   4.656
Specialpædagogisk bistand til voksne 381
Forberedende Grunduddannelse 9.840
Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov 27.869
Kommunale tilskud 105
Beskyttet beskæftigelse 7.516
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner  6.179
Øvrige sociale formål (projekter) 785
   
Boliger til integrationsborgere 85
Forsørgelse til elever på forberedende Grunduddannelse 649
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 3.030
Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. -1.108
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 15.913
Sygedagpenge 146.576
Sociale formål 6.527
Kontanthjælp og uddannelseshjælp 248.921
Ledighedsydelse 50.175
Revalidering 10.165
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.fl. 168.285
Ressourceforløb 69.995
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 86.220
Løntilskud 9.050
Beskæftigelsesordninger 3.274
Total 875.084


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +
  

Forsikrede ledige 2020
Dagpenge til forsikrede ledige 161.512
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 17.796
Total 179.308


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +