Kultur og fritid

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2020.
Via links i økonomioversigten nedenfor er det muligt at læse mere om udvalgte områder:

Kultur & fritid 2020
Fritid 76.974
Tilskud, folkeoplysning og bygninger m.v.  
- Fritid 76.974
   
Skolefritidstilbud og SSP 116.948
Skole Fritidstilbud 79.960
SSP og Forebyggelse 15.583
Ungdomsskole 21.405
   
Kultur 135.968
Arkiv 5.377
Bibliotek 43.308
Kulturskole 13.156
MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring 9.085
Tilskud, folkeoplysning og bygninger m.v.  
- Kultur 65.041
Total 329.890


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +