Finansiering

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2020.
For en generel beskrivelse af området, klik her

Finansiering 2020
Renter i alt  8.296
   
Forbrug af likvider -211.597
Forøgelse af likvider 0
   
Forskydninger i kortfristet gæld -134.106
Lånoptagelser -79.440
Afdrag på langfristet gæld 90.774
   
Tilskud og udligning i alt -2.092.728
   
Skatter  
Indkomstskat -5.082.709
Selskabsskat -100.197
Grundskyld -373.385
Dækningsafgift af off. Ejendomme -16.279
Anden skat -8.212
Moms 2.788
Finansforskydninger 40.781
Total -7.956.015
   
   


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +