Familie

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2020.
Via links i økonomioversigten nedenfor er det muligt at læse mere om følgende områder:

Familie 2020
Dagtilbud 2.855
Anbringelser 248.708
Forebyggende foranstaltninger 142.878
Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet 5.000
Hjælpemidler 3.289
Merudgifter §41, tabt arbejdsfortjeneste §42 og hjemmetræning §32 24.032
Refusioner -23.679
Total 403.083


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +