Børn & Dagtilbud

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2020.
For en generel beskrivelse af området, klik her

Børn og dagtilbud 2020
PAU-elever  
Elever i uddannelse til pædagogisk assistent 2.246
   
Tosprogede børn:  
Sprogvurdering/-opfølgning/læringstilbud 1- årige  1.036
Støtte til integration af tosprogede  1.079
   
Friplads- og søskendetilskud:  
Tilskud  41.926
   
Fælles formål:  
Projekter og fælles formål 7.163
Ressourcepædagoger 18.440
Mellemkommunale pladser netto  -1.832
   
Dagpleje - kommunal 106.887
Forældrebetaling  -27.113
Netto Dagplejen 79.774
   
Daginstitutioner - kommunale og selvejende 375.207
Forældrebetaling  -108.143
Netto Daginstitutioner 267.064
   
Tilskud til privatinstitutioner  33.018
Tilskud til private pasningsordninger 19.033
Tilskud til pasning af egne børn 4.392
   
Specialbørnehaver 8.680
   
Sundhedspleje 16.132
Total 498.150


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +