Administration og Vækstfremme

Yderligere opdeling af budgettet på følgende områder:

Brand og Redning

Samlet budget:
25,1 mio. kr.

Politisk organisation

Samlet budget:
17,2 mio. kr.

Administration

Samlet budget:
861,6 mio. kr.

Erhverv og Turisme

Samlet budget:
27,4 mio. kr.