Udstykningsforetagender

Struktur og tekst   Budget 2020-23
i 1.000 kr.   2020 2021 2022 2023
           
30 Udstykningsforetagender U 142.388,6 59.652,8 69.598,1 30.706,2
  I -57.752,1 -51.094,2 -72.578,6 -70.744,7
           
0 Økonomiudvalget U 53.434,6 35.120,4 41.404,3 14.831,6
  I -57.752,1 -51.094,2 -72.578,6 -70.744,7
10 Byudvikling U 53.434,6 35.120,4 41.404,3 14.831,6
  I -57.752,1 -51.094,2 -72.578,6 -70.744,7
Boligformål - salg af jord U 15.358,6 6.266,9 15.299,1 4.504,4
  I -47.102,1 -40.444,2 -39.968,6 -38.834,7
Erhvervsformål - salg af jord U 550,0 550,0 550,0 550,0
  I -10.250,0 -10.250,0 -32.210,0 -31.510,0
Opkøb af jord i henhold til aktiv jordpolitik U 24.992,8 25.770,3 23.022,0 7.244,0
Ubestemte formål - Køb/salg af jord  U 2.533,2 2.533,2 2.533,2 2.533,2
  I -400,0 -400,0 -400,0 -400,0
UC Syd, ny universitetsbygning - magelæg af jord U 10.000,0 - - -
           
2 Teknik & Byggeudvalget U 88.954,0 24.532,4 28.193,8 15.874,6
           
20 Veje og grønne områder U 88.954,0 24.532,4 28.193,8 15.874,6
Byggemodningsarbejder boligformål U 5.171,9 5.373,7 3.567,0 3.797,0
Byggemodningsarbejder erhvervsformål U 500,0 250,0 1250,0 392,9
Vejanlæg boligformål U 29.682,1 15.308,7 19.776,8 8.084,7
Vejanlæg erhvervsformål U 3.600,0 3.600,0 3.600,0 3.600,0
Vejanlæg Krebsestien U 3.000,0 - - -
Esbjerg strand, etape 1 U 47.000 - - -
           
Total ('Udgift') U 142.388,6 59.652,8 69.598,1 30.706,2
Total ('Indtægt') I -57.752,1 -51.094,2 -72.578,6 -70.744,7
Total ('Netto') N 84.636,5 8.558,6 -2.980,5 -40.038,5