Skattefinansieret anlæg

Struktur og tekst   Budget 2020-23
i 1.000 kr.   2020 2021 2022 2023
           
00 Øvrige skattefinansierede anlæg U 295.412,4 202.634,8 161.478,8 221.658,5
  I -68.462,0 -41.861,0 -8.498,3 -31.620,0
           
0 Økonomiudvalget U -38.950,0 20.650,0 36.769,1 165.097,9
  I -13.200,0 -25.800,0 -5.700,0 -28.800,0
10 Byudvikling U 800,0 400,0 500,0 600,0
  I -13.200,0 -25.800,0 -5.700,0 -28.800,0
Salg af ejendomme  U 800,0 400,0 500,0 600,0
  I -13.200,0 -25.800,0 -5.700,0 -28.800,0
           
30 Politisk organisation U -39.750,0 20.250,0 36.269,1 164.497,9
Afsættelse af anlægspulje U - - 16.019,1 164.247,9
Lokalråd U 250,0 250,0 250,0 250,0
Forventet tidsforskydning U -40.000,0 20.000,0 20.000,0 -
           
1 Plan & Miljøudvalget U 25.218,0 10.020,5 7.918,3 6.786,1
  I -6.680,0 -3.110,0 -2.318,3 0,0
10 Byfornyelse U 25.218,0 10.020,5 7.918,3 6.786,1
  I -6.680,0 -3.110,0 -2.318,3 0,0
Byfornyelse U 25.218,0 10.020,5 7.918,3 6.786,1
  I -6.680,0 -3.110,0 -2.318,3 0,0
           
2 Teknik & Byggeudvalget U 189.156,4 78.453,0 64.208,7 44.018,8
  I -41.062,0 -4.416,0 0,0 -2.500,0
10 Byggeri, vedligehold og energi U 40.384,2 14.429,2 13.529,2 10.149,2
  I -8.167,0 0,0 0,0 0,0
Energibesparende foranstaltninger U 1.149,2 1.149,2 1.149,2 1.149,2
Opretning ejendomme U 12.000,0 10.500,0 9.000,0 9.000,0
PCB pilotprojekt U - 1.500,0 - -
Separatkloakering U 2.825,0 1.280,0 3.3800 -
Kornvangen, opførelse af 55 erstatningsboliger U 6.600,0 - - -
Novrupvej, Etablering af 6 skæve boliger U 2.160,0 - - -
  I -2.400,0 - - -
Gormsgade Kirkegård, nyt mandskabshus U 500,0 - - -
Opførelse af P-hus i Danmarksgade U 6.100,0 - - -
Sønderrisskolen, tilbygning U 1.000 - - -
Energien Skads/Andrup I -5.767,0 - - -
Kornvangen 1-5 og 9a. §107 boliger U 5.500,0 - - -
Maritimt Center U 1.550,0 - - -
RABU U 1.000,0 - - -
           
20 Veje og grønne områder U 148.772,2 64.023,8 50.679,5 33.869,6
  I -32.895,0 -4.416,0 0,0 -2.500,0
Arkæologiske udgravninger U 6.791,4 777,2 5.506,9 3.744,0
Stiplan for Esbjerg Kommune U 6.500,8 8.367,0 8.467,0 8.467,0
Cykelstipulje U 3.320,0 - - -
Sikkerhedsfremmende foranstaltninger og trafikstøjdæmpning U 5.383,6 5.383,6 5.383,6 5.383,6
Fastholdelse af kapitalapparat veje U 17.000,0 19.400,0 15.900,0 15.900,0
Supercykelstibro over jernbanen U 8.500,0 - - -
  I -7.107,0 - - -
Supercykelsti - Baggesens Allé U 16.087,9 - - -
  I -10.680,0 - - -
Busfremkommelighed i Jerne I -2.800,0 - - -
Forplads til banestation Jerne U 5.000,0 - - -
Områdefornyelse i Bramming U 8.010,0 1.720,0 - -
Lokalrådsønsker, pulje U 375,0 375,0 375,0 375,0
Mandø infrastruktur U - 1.880,0 - -
Trafikknudepunkt Banegården U 1.472,0 - - -
Renovering af Kongensgade etape 3-6 U 7.000,0 14.000,0 - -
Renovering Kongensgade 4. etape U 9.600,0 - - -
Kongensgade, udskiftning af belægning i sidegader U - 2.000,0 4.000,0 -
Byrumsinventar Ribe, opgradering af skilte U 500,0 - - -
Intelligent trafikstyring Esbjerg, pulje U 2.000,0 2.000,0 2.000,0 -
Ramme til forprojektering vedr. p-forhold U 1.500,0 - - -
Dynamisk P-henvisning i Esbjerg og Ribe U 2.000,0 - - -
Banegårdspladsen, forplads, arkitektkonkurrence U 600,0 - - -
Renovering af belægning i Ribe, Sønderportsgade, Korsbrødregade U 2.000,0 - - -
Skovrejsning Ribe/Bramming U 1.366,0 - - -
Borgerdrevet byfornyelse Mandø U 150,0 - - -
  I -1.400,0 - - -
Fovrfeld Ådal, udmøntning af helhedsplan U 1.000,0 - - -
Etablering af Remisepark U 974,5 - - -
Kloakering af kolonihaver U 1.991,0 2.261,0 - -
Køb af Rosen Allé U - - 47,0 -
Haraldsgade signalanlæg U 2.200,0 - - -
Tarp Hovedvej, ombygning af rundkørsel U - 500,0 7.500,0 -
Gjesing Station, trafikknudepunkt U 19.500,0 1.500,0 1.500,0 -
  I -7.500,0 - - -2.500,0
Pulje til sikker trafik ved skolerne U 1.000,0 - - -
Marbækgård, projektudvikling og etablering af trailcenter U 1.500,0 - - -
Grænsestien U 1.950,0 - - -
  I -2.000,0 - - -
Måde Bakker I -1.408,0 - - -
Cykelsti fra Ribe til Vadehavscentret U 9.000,0 2.260,0 - -
  I - -4.416,0 - -
Vandløb, vedligehold U 4.500,0 300,0 - -
Udmøntning af trafikplan Esbjerg Bymidte, betalingsparkering U - 1.300,0 - -
           
4 Social & Arbejdsmarkedsudvalget U 0,0 11.830,0 0,0 0,0
  I -1.720,0 -250,0 -480,0 0
40 Handicappede U 0,0 11.830,0 0,0 0,0
  I -1.720,0 -250,0 -480,0 0,0
Udviklingscenter Esbjerg, Kornvangen, Salg af jord I -1.720,0 - - -
Botilbuddet Vinklen U - 4.700,0 - -
Tilbud til længerevarende ophold U - 600,0 - -
Center for Misbrug og Udsatte, Sjællandsgade, erstatningstilbud U - 6.530,0 - -
  I - -250,0 -480,0 -
           
5 Børn & Familieudvalget U 38.220,0 43.411,0 40.865,0 0,0
           
10 Skole U 0,0 8.400,0 5.000,0 0,0
Pulje til indeklima på skolerne U - 5.000,0 5.000,0 -
Præstegårdsskolen, kulturudearealer U - 3.400,0 - -
           
20 Børn & Dagtilbud U 38.220,0 30.011,0 31.315,0 0,0
Masterplan U 1.500,0 - - -
Børnehaven Kornvangen, ombygning U 5.800,0 2.511,0 - -
Børnehave Trianglen/Lykkegårdsparken U 22.000,0 8.000,0 - -
Børnehave Norddalsparken, nybyggeri U - 3.500,0 31.315,0 -
Udvidelse af Farveladen U 1.700,0 - - -
Ådalsparken og Åmosehuset, sammenlægning U 7.220,0 16.000,0 - -
           
30 Familie U 0,0 5.000,0 4.550,0 0,0
Salg af bygningen Vestergade 19 Holsted U - - -1.450,0 -
Sammenlægning af 2 døgninstitutioner, Åmosehuset og Ådalsparken U - 5.000,0 6.000,0 -
           
6 Kultur & Fritidsudvalget U 35.348,0 26.490,3 7.717,7 2.855,7
  I -5.800,0 4.125,0 0,0 0,0
10 Fritid U 31.653,3 28.462,1 36.490,3 4.592,9
  I -7.500,0 -4.000,0 -3.075,0 0,0
Fritidskulturel pulje U 1.205,0 1.200,0 1.200,0 1.200,0
Magasinvej, P-plads U 1.296,3 - - -
Esbjerg Strand, Maritimt Center U 11.801,0 30.871,0 4.000,0 -
  I -3.300, -4.125,0 - -
Svømmestadion Danmark, nye rutsjebaner U 3.395,0 - - -
Esbjerg Motorsport - multibane, tilskud U 4.253,7 - - -
Sognearkiv i Egebæk-Hviding, tilskud U 300,0 - - -
Is-arena - ankomstområde U 1.468,0 - - -
Udskiftning af lysanlæg, boldbaner U 2.419,4 2.419,3 - -
Cricket, etablering U 933,8 - - -
Kunstgræsbane, Efb U 5.000,0 - - -
  I -2.500,0 - - -
Skøjtebanen på Torvet, tilskud til køb af nyt køleanlæg U 1.245,0 - - -
           
30 Kultur U 2.030,8 -8.000,0 2.517,7 1.655,7
Tobakken, renovering af forplads og nuværende P-plads U - - 505,0 -
GAME-streetmekka Esbjerg - støjmur/støjreducerende tiltag U - - 468,6 -
Skatermiljø Ribe U 1.650,0 - - -
Kulturforeningen Bramming Kosmorama U 380,8 - - -
Salg af den gamle tekniske skole, Torvegade I - -8.000,0 - -
Etablering af ny jernaldergård i Guldager U - - 1.544,1 1.655,7
           
7 Sundhed & Omsorgsudvalget U 46.420,0 11.780,0 4.000,0 2.900,0
  I 0,0 -4.160,0 0,0 -320,0
10 Omsorg og pleje U 45.420,0 11.280,0 3.500,0 2.400,0
  I 0,0 -4.160,0 0,0 -320,0

Nygårdsvej/Sjællandsgade, ommærkning og ombygning af ældreboliger til ungdomsboliger

U - 4.200 - -
Ombygning af Esehuset U - - 3.500,0 -
Plejecenter Åhaven Ribe, etablering af 8 plejeboliger U - - - 2.400,0
Åhaven Ribe, servicearealtilskud I - - - -320,0
Krebsestien Plejecenter U 35.730,0 7.080,0 - -
Krebsestien, serviceareal U 690,0 - - -
Krebsestien, servicearealtilskud I - -4.160,0 - -
Ombygning af områdecentre U 4.500,0 - - -
Etablering af servicearelser på Hedelund Plejecenter U 4.500,0 - - -
           
30 Kommunal boligforsyning U 1.000,0 500,0 500,0 500,0
Boligadministration U 1.000,0 500,0 500,0 500,
           
Total ('Udgift') U 295.412,4 202.634,8 161.478,8 221.658,5
Total ('Indtægt') I -68.462,0 -41.861,0 -8.498,3 -31.620,0
Total ('Netto*) N 226.950,4 160.773,8 152.980,5 190.038,5