Ældreboliger

 
Struktur og tekst   Budget 2020-23
i 1.000 kr.   2020 2021 2022 2023
           
50 Ældreboliger U 167.575,6 35.150,0 0,0 11.940,0
           
2 Teknik & Byggeudvalget U 15.600,0 0,0 0,0 0,0
           
10 Byggeri, vedligehold og energi U 15.600,0 0,0 0,0 0,0
Kornvangen 1-5 opførelse af 55 erstatningsboliger U 15.600,0 - - -
           
4 Social & Arbejdsmarkedsudvalget U 1.000,0 11.000,0 0,0 0,0
40 Handicappede U 1.000,0 11.000,0 0,0 0,0
CSU sjællandsgade, erstatningstilbud U 1.000,0 11.000,0 - -
           
7 Sundhed & Omsorgsudvalget U 150.975,6 24.150,0 0,0 11.940,0
30 Kommunal boligforsyning U 150.975,6 24.150,0 0,0 11.940,0
Projekt Krebsestien U 150.975,6 22.070 - -
Åhaven Ribe, etablering af 8 plejeboliger U - - - 11.940,0
Bytoften, udvidelse med 24 plejeboliger U - 2.080,0 - -
           
Total ('Udgift') U 167.575,6 35.150,0 0,0 11.940,0