Anlægsbudgettet består i 2020 af:

Skattefinansieret anlæg: Her er det muligt at se det anlægsbudget, som er afsat til nyopførsel eller renovering af f.eks. skoler, veje, daginstitutioner mv.
Udstykningsforetagender: Her er budgettet afsat til køb og salg af byggegrunde til erhvervs- og boligformål.
Forsyningsvirksomheder: Her ses anlæg som vedrører affaldsområdet.
Ældreboliger: Anlægsbudget afsat til nyopførsel eller renovering af ældreboliger

Anlægsindtægter og udgifter fordeler sig på de følgende grupper:

Samlet anlæg

Samlet nettobudget:
492,6 mio. kr.

Skattefinansieret anlæg

Samlet nettobudget:
226,9 mio. kr.

Udstykningsforetagender

Samlet nettobudget:
84,6 mio. kr.

Ældreboliger

Samlet nettobudget:
167,6 mio. kr.

Forsyningsvirksomheder

Samlet nettobudget:

13,5 mio. kr.