Driftsbudgettet består i 2019 af:

Bruttobudgettet består af driftsudgifter på i alt 9.141,7 mio. kr. og driftsindtægter på i alt -9.441,3 kr.
Differencen herimellem svarer til det samlede anlægsbudget på 299,5 mio. kr.

Andelene af driftsbudgettet for nedenstående områder er regnet ud fra et samlet nettodriftsbudget på 7.261,8 mio. kr.
Det bemærkes, at området Finansiering ikke er lig med 100% af kommunens indtægtsbudget. Den resterende andel af indtægtsbudgettet indgår i de øvrige områders nettodriftsbudgetter (f.eks. refusioner og takstfinansiering).
Områderne er inddelt så de mere eller mindre afspejler kommunens politikområder.
Indtægter og udgifter fordeler sig på følgende 12 områder i kommunen:

Administration og Vækstfremme

Samlet budget: (Myndighedsopgaver)
938,4 mio. kr.

Andel af driftsbudget:
12,92 %

Teknik og Miljø

Samlet budget:
278,7 mio. kr.

Andel af driftsbudget:
3,84 %

Overførselsindkomster

Samlet budget:
1.754,9 mio. kr.

Andel af driftsbudget:
24,17 %

Kultur og Fritid

Samlet budget:
325,1 mio. kr.

Andel af driftsbudget:
4,48 %

Handicappede

Samlet budget:
542,6 mio. kr.

Andel af driftsbudget:
7,47 %

Skole

Samlet budget:
925,7 mio. kr.

Andel af driftsbudget:
12,75 %

Børn & Dagtilbud

Samlet budget:
488,8 mio. kr.

Andel af driftsbudget:
6,73 %

Familie

Samlet budget:
357,5 mio. kr.

Andel af driftsbudget:
4,92 %

Pædagogik og undervisning

Samlet budget:
52,6 mio. kr.

Andel af driftsbudget:
0,72 %

Omsorg og Pleje

Samlet budget:
1.018,3 mio. kr.

Andel af driftsbudget:
14,02 %

Sundhed

Samlet budget:
579,2 mio. kr.

Andel af driftsbudget:
7,98 %

Finansiering

Samlet budget:
-7.561,4 mio. kr.

Andel af indtægtsbudget:
78,61 %