Anlægsbudgettet består i 2019 af:

Skattefinansieret anlæg: Her er det muligt at se det anlægsbudget, som er afsat til nyopførsel eller renovering af f.eks. skoler, veje, daginstitutioner mv.
Udstykningsforetagender: Her er budgettet afsat til køb og salg af byggegrunde til erhvervs- og boligformål.
Ældreboliger: Anlægsbudget afsat til nyopførsel eller renovering af ældreboliger

Anlægsindtægter og udgifter fordeler sig på de følgende grupper:

Samlet anlæg

Samlet budget:
299,5 mio. kr.

Skattefinansieret anlæg

Samlet budget:
166,9 mio. kr.

Udstykningsforetagender

Samlet budget:
44,7 mio. kr.

Ældreboliger

Samlet budget:
87,8 mio. kr.