Driftsbudgettet består i 2018 af:

Bruttobudgettet består af driftsudgifter på i alt 8.986.144.600 kr. og driftsindtægter på i alt -9.288.614.400 kr.
Differencen herimellem svarer til det samlede anlægsbudget på 302.469.800 kr.

Andelene af driftsbudgettet for nedenstående områder er regnet ud fra et samlet nettodriftsbudget på 7.190.546.400 kr.
Det bemærkes, at området Finansiering ikke er lig med 100% af kommunens indtægtsbudget. Den resterende andel af indtægtsbudgettet indgår i de øvrige områders nettodriftsbudgetter (f.eks. refusioner og takstfinansiering).
Områderne er inddelt så de mere eller mindre afspejler kommunens politikområder.
Indtægter og udgifter fordeler sig på følgende 12 områder i kommunen:

Administration og Vækstfremme

Samlet budget: (Myndighedsopgaver)
936,3 mio. kr.

Andel af driftsbudget:
13,02 %

Teknik og Miljø

Samlet budget:
269,9 mio. kr.

Andel af driftsbudget:
3,75 %

Overførselsindkomster

Samlet budget:
1.775,1 mio. kr.

Andel af driftsbudget:
24,69 %

Kultur og Fritid

Samlet budget:
325,3 mio. kr.

Andel af driftsbudget:
4,52 %

Handicappede

Samlet budget:
535,3 mio. kr.

Andel af driftsbudget:
7,44 %

Skole

Samlet budget:
911,5 mio. kr.

Andel af driftsbudget:
12,68 %

Dagtilbud

Samlet budget:
472,0 mio. kr.

Andel af driftsbudget:
6,56 %

Familie

Samlet budget:
365,5 mio. kr.

Andel af driftsbudget:
5,08 %

Pædagogik og undervisning

Samlet budget:
44,2 mio. kr.

Andel af driftsbudget:
0,61 %

Omsorg og Pleje

Samlet budget:
1.000,7 mio. kr.

Andel af driftsbudget:
13,92 %

Sundhed

Samlet budget:
554,7 mio. kr.

Andel af driftsbudget:
7,71 %

Finansiering

Samlet budget:
-7.493,0 mio. kr.

Andel af indtægtsbudget:
79,86 %