Anlægsbudgettet består i 2017 af:

Skattefinansieret anlæg: Her er det muligt at se det anlægsbudget, som er afsat til nyopførsel eller renovering af f.eks. skoler, veje, daginstitutioner mv.
Udstykningsforetagender: Her er budgettet afsat til køb og salg af byggegrunde til erhvervs- og boligformål.
Ældreboliger: Anlægsbudget afsat til nyopførsel eller renovering af ældreboliger

Anlægsindtægter og udgifter fordeler sig på de følgende grupper:

Samlet anlæg

Samlet budget:
278,3 mio. kr.

Skattefinansieret anlæg

Samlet budget:
173,8 mio. kr.

Udstykningsforetagender

Samlet budget:
74,4 mio. kr.

Ældreboliger

Samlet budget:
30,1 mio. kr.