Esbjerg kommunes budget består af:

Driftsudgifter på i alt 9.545.045.800
Driftsindtægter på i alt -9.708.654.500
Differencen herimellem svarer til anlægsbudgettet.

Indtægter og udgifter fordeler sig på følgende områder i kommunen:

Finansiering Overførselsindkomster Skole Omsorg og Pleje Administration og Vækstfremme Handicappede Sundhed Dagtilbud Familie Kultur og Fritid Teknik og Miljø Pædagogik og undervisning Brand og Redning