Anlægsbudgettet består af:

Skattefinansieret anlæg: Her er det muligt at se det anlægsbudget, som er afsat til nyopførsel eller renovering af f.eks. skoler, veje, daginstitutioner mv.
Udstykningsforetagender: Her er budgettet afsat til køb og salg af byggegrunde til erhvervs- og boligformål.

Ældreboliger: Anlægsbudget afsat til nyopførsel eller renovering af ældreboliger

Anlægsindtægter og udgifter fordeler sig på de følgende grupper:

Anlæg - Ældreboliger Samlet anlægsoversigt Anlæg - Udstykningsforetagender Anlæg - Skattefinansieret