Fordelingen af budgetterne 2019-22 på følgende udvalg: