Fordelingen af budgetterne 2018-21 på følgende udvalg: