• Budgetforlig 2018 - 2021

    Budgetforlig 2018 - 2021

    28 af Esbjerg Byråds 31 medlemmer har indgået forlig om Esbjerg Kommunes budget for 2018. Partierne bag forliget sætter særligt fokus på at sikre den rette balance mellem fortsatte investeringer i ny vækst og styrkelse af serviceniveauet på de store velfærdsområder.

    Læs mere

Nyt om budget 2018-21:

Hurtige genveje til sidste års vedtagne budget 2017-20:

Budgetforlig - Pressemeddelelsen
Budgetforlig - Forligsteksten
Faktaark - Vækst og velfærd
Faktaark - Hånd om hele livet
Faktaark
- Fremtidens byrum
Faktaark
- Det gode liv i fritiden
Faktaark
- Børn er fremtiden
Faktaark
- Samlet
Oversigt med de enkelte budgetændringer (x-ark)

Budgetinformation for budget 2018-21 - overordret økonomi

Budgetændringer til 2. behandling – Liste med vedtagne ændringer til budget 2017-20.
Forligsteksten til budget 2017-20.
Takster og Priser
Fakta om kommunen
Budgetinformation for budget 2017-20.