Teknik og Miljø

Yderligere opdeling af budgettet på følgende områder:

Byudvikling

Samlet budget:
3,4 mio. kr.

Byfornyelse

Samlet budget:
3,7 mio. kr.

Miljø

Samlet budget:
3,1 mio. kr.

Byggeri, vedligehold og energi

Samlet budget:
38,4 mio. kr.

Veje og grønne områder

Samlet budget:
213,5 mio. kr.

Vinterforanstaltninger

Samlet budget:
12,8 mio. kr.

Esbjerg Lufthavn

Samlet budget:
3,0 mio. kr.

Affald

Samlet budget:
0,7 mio. kr.