Sundhed

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2019.
For en generel beskrivelse af området, klik her

Sundhed og kommunal medfinansiering 2019
Drift indenfor rammen:   
Sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning  69.707
Drift udenfor rammen:   
Aktivitetsbestemt medfinansiering  509.470
Total 579.177


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +