Skole

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2019.
For en generel beskrivelse af området, klik her

Skole   2019
Folkeskoler løn og personaleudgifter m.m 661.930
Folkeskoler driftsmidler og inventar m.m 41.790
Folkeskoler bygningsudgifter m.m. 42.783
Folkeskoler mellemkommunale betalinger 17.491
Feriekolonier i Rendbjerg og Sønderho 4.219
Regionale specialundervisningstilbud 1.818
Efterskoler og elevtilskud 24.236
Privat- og friskoler 63.951
Befordring af elever 20.843
Ungdommens Uddannelsesvejledning - Grundskolevejledningen -101
Kommunal Tandpleje 46.782
Total 925.740


Fordelingen vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +