Pædagogik og undervisning

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2019.
For en generel beskrivelse af området, klik her

Pædagogik og undervisning 2019
Lønninger 36.276
Uddannelse 7.402
Øvrige personaleudgifter 702
Administrationsudgifter mv. 151
Pædagogisk drift 3.430
Udvikling af skole- og dagtilbudsområdet 1.850
Udviklingsprojekter 3.275
IT og inventar 157
Effektivisering/rationalisering -207
Mellemkommunale betalinger -471
Total 52.564


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +