Overførselsindkomster

Økonomidata for området

Området består af tre politikområder; Sociale Ydelser, Arbejdsmarked og Forsikrede Ledige.
Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2019.
For en generel beskrivelse af området, klik her

Sociale ydelser 2019
Særlige sikringsydelser 4.590
Frivilligt socialt arbejde  6.808
Driftsikring af boligbyggeri 259
   
Kontanthjælp til udlændinge 1.902
Pensioner  586.922
Personlige tillæg 10.661
Enkeltudgifter og sygebehandling mv.  3.023
Boligstøtte  105.744
Total 719.910


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +
  

Arbejdsmarked 2019
Ungdommens Uddannelsesvejledning  8.769
Specialpædagogisk bistand til voksne 384
Ungdomsuddannelser for unge med særlige behov 27.931
Kommunale tilskud til selvejende udd. institutioner 105
Beskyttet beskæftigelse 7.154
Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner  4.239
Øvrige sociale formål (projekter) 1.669
   
Boliger til integrationsborgere 158
Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 2.989
Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. -1.986
Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet (incl. Repatriering) 19.144
Sygedagpenge  141.413
Kontanthjælp og uddannelseshjælp 279.531
Ledighedsydelse 47.394
Revalidering 16.753
Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.fl. 133.984
Ressourceforløb  85.430
Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 70.177
Beskæftigelsesordninger 4.110
Total 849.347


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +
  

Forsikrede ledige 2019
Dagpenge til forsikrede ledige 167.220
Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 18.451
Total 185.671


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +