Kultur og fritid

Økonomidata for området

Nedenfor vises fordelingen af områdets budget i 2019.
Via links i økonomioversigten nedenfor er det muligt at læse mere om udvalgte områder:

Kultur og fritid 2019
Arkiv 5.435
Bibliotek 40.702
Kulturskole 13.675
MYRTHUE – Natur, Kultur & Læring 9.218
Skole Fritidstilbud 80.314
SSP og Forebyggelse 14.733
Tilskud, folkeoplysning og bygninger m.v.  
- Fritid 76.866
- Kultur 61.728
Ungdomsskole 22.441
Total 325.111


Økonomitabellens fordeling vises i 1.000 kr.
Indtægterne vises som - / og udgifter som +